sabi consulting

  •  procesní řízení, automatizace procesů (BPM - Business Process Management)
  • pravidlové systémy (BRMS - Business Rules Mangement Systems)
  • řízení IT a provozních rizik (Risk Management)
  • řízení IT služeb (ITSM - IT Service Management)
  • bezpečnost a ochrana dat (ISMS - Information Security Management Systems)
  • projektové řízení a řízení změn
  • strategické řízení IT (IT Governance)
  • produktový management
  • lokalizační projekty (SW, dokumentace)
  • evropské dotace na výzkum a vývoj (rámcové programy EU)