sabi consulting

Ing. Ivana Šabatová, Ph.D.

Vedoucí konzultantka a majitelka firmy sabi consulting absolvovala Technickou kybernetiku na Vysoké škole strojní a elektrotechnické v Plzni, specializaci řízení složitých technologických procesů. Vedla projekty zavádění procesního řízení, implementace informačních systémů a řízení IT služeb ve výrobních podnicích, obchodních organizacích i ve veřejné správě. V pozici ředitelky pro marketing a zahraniční obchod společnosti DECROS vybudovala distribuční síť pro prodej českých SW produktů ve více než 20-ti zemích celého světa a v roce 1998 získala evropskou cenu informačních technologií (The European IST Prize). Získala certifikáty ITIL®v3 Foundation, ISO 20000 Consultant a CIMA-A. V roce 2016 dokončila postgraduální studium Aplikované informatiky na VŠE v Praze, vytvořila a vede přípravný kurz na certifikaci OMG Certified Expert in Business Process Management (OCEB2 Fundamental a Business Intermediate). Věnuje se zejména konzultacím a projektům v oblasti optimalizace a automatizace procesů, podnikových pravidel a řízení IT služeb. Více informací také najdete na http://cz.linkedin.com/in/sabatova